Jačanje participativnog upravljanja

Jačanje participativnog upravljanja

Poboljšanje kvalitetne socijalne skrbi, predškolskog i školskog odgoja te sustava zdravstvene i civilne zaštite

Poboljšanje kvalitetne socijalne skrbi, predškolskog i školskog odgoja te sustava zdravstvene i civilne zaštite

Revitaliziranje tradicijske, kulturne i prirodne vrijednosti u funkciji održivog razvoja

Revitaliziranje tradicijske, kulturne i prirodne vrijednosti u funkciji održivog razvoja

Poboljšanje društvene i komunalne infrastrukture ruralnih naselja

Poboljšanje društvene i komunalne infrastrukture ruralnih naselja

Poticanje razvoja nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

Poticanje razvoja nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

Poticanje razvoja poljoprivrednih djelatnosti veće dodane vrijednosti

Poticanje razvoja poljoprivrednih djelatnosti veće dodane vrijednosti

Razvijanje prometne povezanosti i poslovne i komunalne infrastrukture

Razvijanje prometne povezanosti i poslovne i komunalne infrastrukture

Privlačenje investicija temeljenih na suvremenim tehnologijama

Privlačenje investicija temeljenih na suvremenim tehnologijama

Jačanje ekonomske uspješnosti poduzetnika

Jačanje ekonomske uspješnosti poduzetnika

Razvijanje ljudskih potencijala, znanja i inovativnosti

Razvijanje ljudskih potencijala, znanja i inovativnosti